Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Památky a příroda • přineste i Vy své snímky do nesoutěžní výstavy fotografií

Datum: Úterý 28. února 2017
Místo: Chrudim

Nesoutěžní výstava fotografií spojená s udělováním grantu s tematikou našeho města a života v něm.

Fotoklub Chrudim

www.fotoklub.chrudim.cz, fotoklub.chrudim@tiscali.cz, tel: 774 812 876, 777 020 937

Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13x18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice. Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2017 od města finanční grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2017 dodá Chrudimské besedě 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu min. 20 x 30 cm. Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně 5 ks snímků je požadována min. 13x18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 Kč. Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21“ za jménem autora. Chrudimská beseda si vyhrazuje právo použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města.

Své snímky mohou zájemci zaslat nebo osobně předat do čtvrtka 31. srpna 2017 na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim, tel. 469 660 662.