Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Sjezd sběratelů a přátel exlibris - CHRUDIM 2017

Datum: Pondělí 6. března 2017 v 12:00 hodin
Místo: Velký sál Muzea

Přihláška k účasti na sjezdu sběratelů a přátel exlibris - CHRUDIM 2017

Účastník 

Adresa 

E-mail,

telefon 

Jména doprovázejících osob 

Zúčastním se ANO/NE* společenského večera spolu s Cenu 300 Kč uhradím při prezenci.

Zúčastním se ANO/NE* výletu do Heřmanova Městce galerie Cyrany.

Sjezdový poplatek Kč jsem uhradil pošt. poukázkou/bankovním převodem. *Vyznačte svoji volbu.

 

V                         dne

 

 

……………………………………………..

Sjezdový poplatek činí pro účastníky sjezdu 650 Kč (event. 2(4 EUR), pro jejich doprovod nebo hosta 350 Kč (event. 13 EUR) a je splatný poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet Chrudimské besedy ( 78-8107990207/0100) nejpozději do 30. června 2017. Do 30.6.2017 pošlou zájemci o účast písemnou přihlášku na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim nebo elektronicky na emailovou adresu: beranova@chbeseda.cz

 /číslo IBAN CZ67 0100 0000 7881 0799 0207 - pouze na přihláškách v němčině/

Úhrada poplatku při registraci je možná, ale účastník neobdrží grafický list.

Na přihlášce je třeba uvést i zájem o účast na nedělním výletu a sobotním společenském večeru. Cena stolu pro prodej v sobotu je 500 Kč.( 19 EUR) V rámci piného sjezdového poplatku obdrží účastníci publikaci „Uzavřené dílo" sv.IX. A. Born, katalog výstavy XV. Trienále, adresář účastníků, organizační pokyny a ti, kteří uhradí poplatek v termínu také pamětní grafický list (lept akad. malíře M. Bauera).

V budově muzea bude k dispozici Měšťanská restaurace.

Do 10. září 2017 obdrží přihlášení potvrzení přihlášky, podrobné pokyny, program zájezdu a společenského večera.

Aktuální informace najdete také na webové stránce SSPE www.sspe.cz.

Kontakt do Chrudimi: Gabriela Beranová – telefon 469 660 665, email: beranova@chbeseda.cz