Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Komorní filharmonie Pardubice a Pěvecké sbory VUS a Continuo Pardubice

Chrudimské hudební pátky – jaro 2017
Datum: Pátek 5. května 2017 v 19:00 hodin
Místo: Velký sál Muzea

Slavnostní koncert ke 300. jubileu narození skladatele Jana Václava Stamice (1717 – 1757), jednoho z hlavních tvůrců evropského hudebního klasicismu, a císařovny Marie Terezie (1717 – 1780)

J. Haydn – Symfonie C dur č. 48 „Císařovna“, K. Stamic – Koncert pro violu a orchestr, J. V. Stamic – Missa solemnis D dur

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Komorní filharmonie Pardubice patří již od svého založení v roce 1969 mezi špičkové české orchestry. Její pestrý repertoár sahá od barokních skladeb přes hudbu období klasicismu a romantismu až po soudobé kompozice a různé multižánrové projekty.

Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice, ja­kými jsou Mezinárodní hudební festi­val Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj Ostrava, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a další.

Autor fotografie: František Renza

JIŘÍ KABÁT – viola

PĚVECKÉ SBORY VUS A CONTINUO PARDUBICE

Dirigent Tomáš Židek

Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze (VUS UK) je předním českým neprofesionálním sborovým tělesem složeným především ze studentů, absolventů a zaměst­nanců Univerzity Karlovy a ostatních pražských vysokých škol. Vznikl již v roce 1948 a je tak vůbec nejstarším českým akademickým sborem. Jedním z jeho zakladatelů a zároveň prv­ním sbormistrem se stal hudební skladatel Jan Tausinger.

Smíšený komorní sbor Continuo Pardubice byl založen na podzim roku 2004. Zakladatelkou a také první dirigentkou sboru byla Jana Kosinková, absoloventka Pardubického dětského sboru a VUS Pardubice. Od září roku 2005 sbor vedl sbormistr Doc. Ing. Vlastislav Novák, který v minulosti Pardubický dětský sbor i VUS Pardubice založil a po dlouhá léta úspěšně vedl. V květnu roku 2010 převzala vedení sboru Continuo jeho vnučka – Mgr. Lucie Fárová. Se sborem však nadále spolupracují i oba předchozí sbormistři. Repertoár sboru zahrnuje vedle klasických sborových skladeb i skladby současných autorů. Je nevyhraněný, zasahuje do všech hudebních žánrů a stylů.

 

 

 

Fotogalerie